Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Uppsala

Konsument Uppsala

På Konsument Uppsala kan du som bor i Uppsala kommun få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden. Du kan ringa, mejla eller besöka oss på Stadsbiblioteket i Uppsala.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Medlar mellan konsument och företagare
  • Informerar företagare om konsumentfrågor
  • Hjälper till att kontakta företag
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Besök oss

Besöksadress
Svartbäcksgatan 17
75375 Uppsala
Besökstider
Öppen mottagning måndag - torsdag 09.00-12.00

Kontakta oss

Telefon
018 727 18 20
Telefontider
Inga bestämda telefontider
E-postadress
konsumentuppsala@uppsala.se
Webbplats
Konsument Uppsala
Postadress
Uppsala kommun, Konsument Uppsala
75375 Uppsala