Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Malmö

Vi har enskild rådgivning i konsumentfrågor för malmöbor.

Vi föreläser i skolor och föreningar.

Vi erbjuder även föreläsningar och utbildningar för näringslivet.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Besök oss

Besöksadress
Bergsgatan 17
21154 Malmö
Besökstider
Öppen mottagning onsdagar kl 13.00-15.00

Kontakta oss

Telefon
040-34 34 00
Telefontider
Måndag och Onsdag kl 09.00-12.00
E-postadress
konsument@malmo.se
Webbplats
Konsumentvägledning Malmö
Postadress
Malmö stad, Miljöförvaltningen
20580 Malmö