Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Kristianstad

Huvudsakliga arbetsuppgifter för konsumentvägledaren är att informera enskilda konsumenter om gällande rätt och hänvisa vidare till den instans som kan ge mer stöd. Konsumentvägledaren ska ge konsumenten, kunskaper om de viktigaste lagarna på området.

•När man har funderingar inför ett köp av en vara eller tjänst

•När man har frågor kring exempelvis garantier, öppet köp, ångervecka,

•När man har frågor kring reklamation, köp över internet mm

Vi erbjuder

  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Hjälper till i samband med privatköp

Besök oss

Besöksadress
Västra Storgatan 12
29180 Kristianstad
Besökstider
Onsdagar 13.00 -16.00. Besökstid måste bokas via e-post eller telefon.

Kontakta oss

Telefon
044-132434
Telefontider
Onsdagar 09.00 till 11.30 .
E-postadress
konsumentvagledning@kristianstad.se
Webbplats
Konsumentvägledning Kristianstad
Postadress
Västra Storgatan 12
29180 Kristianstad