Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Örebro

Konsumentjuridisk rådgivning Örebro

•information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument

•rådgivning vid reklamation

•information inför köp av varor och tjänster

•skol-, förenings- och företagsinformation.

Vi hjälper dig som bor i Örebro kommun.

Vi erbjuder

  • Hjälper till att tolka avtal etc
  • Hjälper till med anmälan till ARN
  • Informerar företagare om konsumentfrågor

Besök oss

Besöksadress
Drottninggatan 5
70135 Örebro
Besökstider
Kontakta Servicecenter 019-211000

Kontakta oss

Telefon
019-211000
Telefontider
Kontakta servicecenter 019-211000
E-postadress
konsumentbyran@orebro.se
Webbplats
Konsumentjuridisk rådgivning Örebro
Postadress
Box 32510
70135 Örebro