Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Örebro

Vi arbetar för att förebygga överskuldsättning och att hjälpa medborgare att lämna en skuldsituation.

Vi ger råd om amortering (avbetalning) av lån, krediter och skulder.

Vi ger stöd och tillhandahåller verktyg för att sammanställa ekonomiska uppgifter. Till exempel vid skuldsanering.

Vi hjälper till att göra en ekonomisk framtidsbild (prognos) vid kända kommande förändringar till exempel vid pensionering.

Vi ger råd och stöd i kommunikationen med fordringsägare och myndigheter.

Vi samarbetar med en förening som heter Eksam.

Vi erbjuder

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Besök oss

Besöksadress
Rådhuset Drottninggatan 9 Örebro
70135 Örebro
Besökstider
Efter överenskommelse.

Kontakta oss

Telefon
019–21 10 00
Telefontider
Inga specifika telefontider. Någon finns alltid anträffbar dagligen mellan 8.30-9.30.
E-postadress
budget.skuldradgivning@orebro.se
Webbplats
Budget- och skuldrådgivning Örebro
Postadress
Box 30 000
70135 Örebro