Vilseledande webbdesign

Vissa webbutiker använder sig av webbdesign för att stressa och vilseleda dig på olika sätt. Det kan handla om uppbyggnaden av sidan, där placering av alternativ läggs på ett visst sätt eller att avtalsvillkoren göms. Det här är både svårt att se och kan vilseleda dig som konsument. Men webbdesignen är inte alltid vilseledande eller i strid med lagstiftningen, en bedömning behöver göras från fall till fall.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

På den här sidan kan du bekanta dig med några exempel av designknep du kan möta i webbutiker. I engelska sammanhang brukar det kallas för ”dark patterns”.

De här designelementen finns på webbplatser och i mobilapplikationer. De kan dölja, vilseleda eller ibland tvinga dig att göra vissa val. Det här kan företaget vinna på, men det är inte säkert att det är bra för dig. De som ligger bakom vilseledande webbdesign använder sig av kunskap om mänskliga beteenden, exempelvis beteendevetenskap och nudging.

Många av de olika designelementen finns för att stressa dig till ett köpbeslut. Vissa företag vill inte att du ska tänka efter så noga innan du köper deras produkter. Vilseledande webbdesign behöver det inte betyda att företaget gör något olagligt. En del företag har designelement på plats för att hjälpa dig.

Hör forskaren Erik Wästlund från Centrum för Tjänsteforskning berätta om dark patterns:

Exempel på vilseledande webbdesign

Ibland kan det hända att du får en notis om att det är fler personer än du som tittar på en viss produkt i en webbutik. Det här kan till exempel förekomma när du vill boka ett hotell eller en resa. Notisen kan finnas där för att du ska tro att fler än du vill ha resan eller hotellrummet.

Den här formen av webbdesign vill att du ska dra slutsatsen att varan är värd sitt pris eftersom fler än du är intresserad av den. Du ska också stressas till ett beslut snabbare än vad du tänkt dig. Båda reaktionerna kan göra att du blir pressad att skynda på ditt köpbeslut. En bedömning behöver göras från fall till fall för att undersöka om den här typen av notis är vilseledande och i strid med lagstiftning.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Andras aktivitet - Bild

Att du får information om att det bara finns ett litet antal produkter kvar i lager är vanligt. Det kan till exempel stå: ”Skynda, endast ett begränsat parti”. Det finns exempel på påhittade lagersaldon i webbutiker för att lura dig till att tro att det inte finns så många exemplar av produkten du tittar på. Oavsett om informationen är sann eller falsk kommer webbdesign som det här att skapa en känsla av att du måste skynda dig att fatta ett köpbeslut innan produkten är slut.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Få produkter i lager - Bild

En del webbutiker har en klocka eller timer som visar hur lång tid det är kvar av ett visst erbjudande. I vissa fall startar den om när du laddar om sidan. I andra fall är priset detsamma även när timern gått ut. Nedräkningen kan finns där för att du ska bli stressad och på så sätt kan din beslutsförmåga bli nedsatt.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Nedräkning i tid - Bild

Dolda abonnemang är när du missleds till att starta ett abonnemang av något, men informationen om vad det är du godkänner är dold. Du kan till exempel få ett erbjudande om gratis frakt, men i villkoren står det att du samtidigt startar en prenumeration. Du kanske tror att frakten och prenumerationen är två olika saker, men i det här knepet sitter erbjudandena ihop, utan att det är tydligt för dig som konsument. En bedömning behöver göras från fall till fall för att undersöka om det här är vilseledande och i strid med lagstiftning.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Dolda abonnemang - BIld

Ifyllda kryssrutor användas ofta på webbsidor. Från början skapades det för att ge dig de mest fördelaktiga alternativen genom att ha färdiga alternativ ikryssade. Om det rör sig om vilseledande webbdesign använder företaget förinställda val som är till fördel för dem, samt sådant som användaren troligtvis inte ändrar.

Hur du drabbas av det här beror på vilka ikryssade rutor som är gjorda. Valen kan innebära att du omedvetet delar med dig av personlig information eller tackar ja till en prenumeration och på så sätt drabbas av en ekonomisk förlust.

Ibland kan den här formen av webbdesign förekomma när du ska beställa något och istället för att bara visa ditt val, föreslår webbsidan ett dyrare alternativ som du kan beställa istället. Det här kan också förekomma i prenumerationer eller när du registrerar dig för en ny tjänst och alternativet för automatisk förnyelse är förvalt.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Förinställda val - Bild

För att få dig att göra vissa val använder sig webbsidor av olika språk, stil och färg för att få dig att känna något särskilt. Det kan ofta vara känslan av skam när du till exempel avslutar en prenumeration på ett nyhetsbrev eller tackar nej till ett erbjudande. Du kanske skriver ”Nej tack, jag vill inte spara pengar”. Den här webbdesignen används för att utnyttja dina känslor till att göra en viss åtgärd. En bedömning behöver göras från fall till fall för att undersöka om det här är vilseledande och i strid med lagstiftning.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Påverkan på dina känslor - Bild

Att presentera avtal och villkor på ett sätt som är svårt att läsa är också något du kan råka ut för. Texten kan vara liten och innehålla många svåra ord, ett avtalsvillkor kan till exempel vara onödigt svårt och krångligt för att företaget då tror sig kunna räkna med att du inte orkar läsa det. Det här gör att du kanske inte läser villkoren för tjänsten och inte funderar över vad de kommer innebära för dig.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Olika typer av webbdesign - Dolda villkor - Bild

Att göra det svårt att avsluta ett konto kan vara ett sätt för företag att fortsätta använda din data för analys och försäljning. Vanligtvis kan du själv avsluta ditt konto när du är inloggad. Men vissa företag använder olika knep för att hindra dig. Du kan till exempel bli ombedd att kontakta kundservice via telefon en viss bestämd tid. Då kanske du inte gör det för att det blir en för stor ansträngning. På det sättet kan företaget fortsätta att använda din information, trots att du egentligen inte vill det. En bedömning behöver göras från fall till fall för att undersöka om det här är vilseledande och i strid med lagstiftning.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Svårt att avsluta ett konto - Bild

I många spel online används egna valutor, till exempel guldmynt, diamanter eller liknande saker. Ibland är nivåerna i spelet för svåra för att ta sig vidare utan valutan. Det här är ett designval som kan få dig att spendera pengar. Eftersom den nya valutan inte innehåller uttrycklig information om hur mycket den motsvarar i en verklig valuta, är det lätt hänt att du spenderar mer än du först hade tänkt dig. En bedömning behöver göras från fall till fall för att undersöka om det här är vilseledande och i strid med lagstiftning.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Valuta i spel - Bild

Du kan även uppmuntras att be dina vänner att gå med för att du ska få vissa fördelar, till exempel extra liv eller fler uppdateringar. När du gör det kan det vara så att du delar med dig av dina och andras persondata. Den här sortens data kan företaget i sin tur sälja vidare till andra företag och därmed tjäna pengar på dig och dina vänner.

Exempelbild på hur webbdesignen kan se ut: [HK] Vilseledande webbdesign - Persondata i spel

Om du tycker att företagets marknadsföring är felaktig eller vilseledande kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende, men den kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Anmäl till Konsumentverket

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.