Sydnärkes Budget- och skuldrådgivning

För dig som bor i Lekebergs kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun och Askersunds kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postgatan 13
69530 Laxå

Besökstider

Endast bokade tider. För sökande från Hallsbergs kommun finns möjlighet att träffas i Hallsberg (biblioteket). För övriga hänvisas till besök i Laxå (biblioteket).

Telefon:

0584-473211

Telefontider:

Lämna kontaktuppgifter på telefonsvararen om ingen svarar.

Postadress:

Laxå Kommun, BUS
69580 Laxå

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.