Budgetrådgivningen Umeå

För dig som bor i Umeå kommun.

Budgetrådgivningen arbetar med budget- och skuldrådgivning och kan hjälpa till med att göra en budget, en skuldöversikt eller få till en frivillig överenskommelse. Vi hjälper också den som vill ansöka om skuldsanering. Vi hjälper dig som bor i Umeå kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31
90184 Umeå

Besökstider

Endast bokade besök. Ring eller maila för mer info.

Telefon:

090-16 66 60

E-postadress:

budgetrad@umea.se

Telefontider:

Ring och lämna ett röstmeddelande med namn och kontaktuppgifter. Vi ringer upp så fort vi kan inom 3 arbetsdagar.

Postadress:

Umeå kommun
90184 Umeå

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.