Budget- och skuldrådgivningen Motala kommun

För dig som bor i Motala kommun.

Budget- och skuldrådgivningen ger hjälp till självhjälp i budget och skuldfrågor för boende i Motala kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Drottninggatan 5,
59135 Motala

Besökstider

Endast inbokade besök. Semesterperiod sommar 2024 Budget-och skuldrådgivningen har stängt v 31 samt v 32

Telefon:

0141 22 50 00 vxl

Postadress:

Motala kommun
59186 Motala

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.