Budget- och skuldrådgivningen i Staffanstorp

För dig som bor i Staffanstorps kommun och Svedala kommun.

Budget- och skuldrådgivningen ger kommuninvånarna råd o stöd kring vardagsekonomin samt är behjälplig vid skuldrådgivning och skuldsanering.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Torget 1
24531 Staffanstorp

Besökstider

Endast bokade tider

Telefon:

046-287 17 07

Telefontider:

Inga specifika

Postadress:

Staffanstorps kommun
24580 Staffanstorp

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.