Budget- och skuldrådgivning Vingåker

För dig som bor i Vingåkers kommun.

Budget- och skuldrådgivningen i Vingåker hör i hop med budget-och skuldrådgivningen i Katrineholm.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Djulögatan 31 B
64180 Katrineholm

Besökstider

Måndag -Fredag 08:00 - 16:00. Detta avser bokade tider. Under sommaren 2024 så kan det vara något längre svarstider mellan vecka 28 till och med vecka 32. Under dessa veckor så finns det en budget- och skuldrådgivare på plats åtminstone ett par dagar varj

Telefon:

Växeln 0150-570 00

Telefontider:

Måndag - Fredag, 08:00 -16:00.

Postadress:

Djulögatan 31 B
64180 Katrineholm

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.