Budget- och skuldrådgivning Växjö

För dig som bor i Växjö kommun.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Willans Park 3
35112 Växjö

Besökstider

Endast tidsbokning.

Telefon:

0470-41490, 41064

Postadress:

Box 1222, Willans Park 3
35112 Växjö

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.