Budget- och skuldrådgivning Västerås

För dig som bor i Västerås stad.

Västerås stads budget- och skuldrådgivning vägleder dig som bor i Västerås att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Det är gratis att får rådgivning av oss.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Munkgatan 11
72187 Västerås

Besökstider

Öppen mottagning i Västerås, måndagar 13.00-15.00. Övrig tid bokade besök.

Telefon:

021-39 00 00

Telefontider:

Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl 08.30-09.30 samt måndagar kl 15.00-16.00.

Postadress:

Munkgatan 11
72187 Västerås

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.