Budget- och skuldrådgivning Värmdö

För dig som bor i Värmdö kommun.

Hos budget- och skuldrådgivningen kan kommuninvånare erhålla råd och stöd i hushållsekonomiska frågor. En viktig uppgift är att ge information, råd och stöd i samband med skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen kan erbjuda olika typer av råd och stöd när det gäller hushållsekonomi och skulder. Det kan vara hjälp att upprätta hushållsbudget, stöd till förändring av konsumtionsmönster etc. Servicen är kostnadsfri och inte kopplad till myndighetsutövning.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Skogsbovägen 9-11
13481 Gustavsberg

Besökstider

Vi tar emot besök efter överenskommelse. Vi har ingen drop-in.

Telefon:

0857048265

Telefontider:

Telefontid vardagar mellan 11-12

Postadress:

Skogsbovägen 9-11
13481 Gustavsberg

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.