Budget- och skuldrådgivning Varberg

För dig som bor i Varbergs kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Birger Svenssons väg 28 B
43280 Varberg

Besökstider

Endast tidsbokning

Telefon:

0340-88822, 88015

Telefontider:

Öppen telefon. Om vi är upptagna lämnas meddelande när vi är åter och man kopplas till Varberg Direkt om man vill lämna meddelande, som då vidarebefordrar detta till oss och vi kan ringa upp.

Postadress:

Socialförvaltningen Birger Svenssosn väg 28 B
43280 Varberg

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.