Budget- och skuldrådgivning Upplands Väsby

För dig som bor i Upplands Väsby kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Anton Tamms väg 1
19434 Upplands Väsby

Besökstider

Endast bokade besök

Telefon:

08-590 970 00

Telefontider:

Väsby Direkt:
måndag–onsdag 08.00–17.00
torsdag 08.00–18.00
fredag 08.00–15.15

Postadress:

Upplands Väsby kommun
19480 Upplands Väsby

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.