Budget- och skuldrådgivning Tidaholm

För dig som bor i Tidaholms kommun.

Här får du som har problem med hushållsekonomin hjälp att göra upp en budget, diskutera vägar ur skuldsättningen eller ansöka om skuldsanering.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bibliotekshuset, S Kungsvägen 8
52283 TIDAHOLM

Besökstider

Jämna veckor mån - onsdag, endast tidsbokning. Ojämna veckor tors - fre, endast tidsbokning.

Telefon:

0502-60 61 70 direkt

E-postadress:

bus@tidaholm.se

Telefontider:

Jämna veckor, mån - ons kl. 8.00-9.30.
Ojämna veckor, tors - fre kl. 8.00 - 9.30.
Ring eller mejla för tidsbokning!
Växel: 0502-60 60 00

Postadress:

Budget- och skuldrådgivningen, Tidaholms Kommun
52283 TIDAHOLM

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.