Budget- och skuldrådgivning Sundbyberg

För dig som bor i Sundbybergs stad.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset, Östra Madenvägen 4
17292 Sundbyberg

Besökstider

Besök efter tidsbokning per telefon eller e-post.

Telefon:

08-706 84 30

Telefontider:

Ring när det passar dig om jag är upptagen lämna meddelande där du uppger namn , gärna adress (så vi vet att du är skriven i kommunen) och telefonnummer som du nås på dagtid. Du kan även skicka ett mejl, se e-post adress nedan.

Postadress:

Budget- och skuldrådgivning
17292 Sundbyberg

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.