Budget- och skuldrådgivning Strömsund

För dig som bor i Strömsunds kommun.

Våra tjänster

  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Storgatan 15
83324 Strömsund

Besökstider

Tar emot endast bokade besök.

Telefon:

0670-169 79

Telefontider:

Telefon till växel 0670-161 00

Postadress:

Box 500
83324 Strömsund

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.