Budget- och skuldrådgivning Solna

För dig som bor i Solna stad.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)
17186 Solna

Besökstider

Efter överenskommelse

Telefon:

08-746 10 00

Telefontider:

Numret går till kommunens Kontaktcenter:
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00.

Postadress:

Solna stad, Socialförvaltningen
17186 Solna

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.