Budget- och skuldrådgivning Örnsköldsvik

För dig som bor i Örnsköldsviks kommun.

Budget- och skuldrådgivningen i Örnsköldsviks kommun ger dig som kommuninnevånare gratis rådgivning och hjälp till självhjälp i privatekonomiska frågor. Samt, rådgivning och stöd inför, under och efter en ansökan om skuldsanering. Stöd ges även efter beviljad skuldsanering.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Mellan 3/7 till 12/8 har Budget och skuldrådgivningen semesterstängt. Ärenden som kommer in under semesterperioden hanteras i turordning from 13/8.

Besöksadress

Nygatan 16
89188 Örnsköldsvik

Besökstider

Endast tidsbokning

Telefon:

066088017

Postadress:

Nygatan 16
89188 Örnsköldsvik

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.