Budget- och skuldrådgivning Nordmaling

För dig som bor i Nordmalings kommun.

Budget och skuldrådgivning i Nordmalings kommun ger dig som invånare möjlighet till budgetrådgivning, skuldrådgivning samt skuldsanering Kommunens budget- och skuldrådgivare har tystnadsplikt. Det innebär att uppgifter som du lämnar till henne inte förs vidare till någon, om du inte själv vill det. Rådgivningen är kostnadsfri.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kyrkogatan 8
91433 Nordmaling

Besökstider

Bokade besök i Nordmaling enligt ÖK.

Telefon:

0930-143 90

Telefontider:

Måndag, Onsdag : 13.15-14.15
Tisdag, Torsdag, Fredag: 08.30-09.30

Postadress:

Socialförvaltning/IFO
91481 Nordmaling

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.