Budget- och skuldrådgivning Mark

För dig som bor i Marks kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Boråsvägen 26, vån 2
51180 KINNA

Besökstider

Besök efter tidsbokning måndag till fredag.

Telefon:

0320-217631

E-postadress:

bus@mark.se

Telefontider:

Telefon växel: 0320- 21 70 00
Telefon direkt: 0320-21 76 31 eller 0320-21 72 97, måndag-fredag. Lämna ett meddelande om vi inte är tillgängliga.

Postadress:

MARKS KOMMUN, Socialförvaltningen, Försörjningsstödsenheten
51180 KINNA

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.