Budget- och skuldrådgivning Ljungby

För dig som bor i Ljungby kommun.

Du får stöd utifrån din situation. Det kan till exempel handla om att strukturera ekonomin, att göra upp en budget för hushållet, hjälp att upprätta betalningsplaner, information och stöd vid ansökan om skuldsanering enligt lag. All rådgivning är kostnadsfri och hanteras under sekretess.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Begränsade öppettider under sommaren. Helt stängt vecka 25-26 samt vecka 29-31.

Besöksadress

Olofsgatan 9
34183 Ljungby

Besökstider

Kontakta oss för att boka ett besök.

Telefon:

0372-78 90 00 vxl

Telefontider:

Måndag-fredag kl. 8-16.

Postadress:

Budget- och skuldrådgivningen, Ljungby kommun
34183 Ljungby

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.