Budget- och skuldrådgivning Lindesberg, Ljusnarsberg

För dig som bor i Ljusnarsbergs kommun och Lindesbergs kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stentäppsgatan 5
71180 Lindesberg

Besökstider

Bokade besökstider.

Telefon:

0581-81561

Telefontider:

08.00-16.30 alla vardagar

Postadress:

Stentäppsgatan 5
71180 Lindesberg

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.