Budget- och skuldrådgivning Lerum

För dig som bor i Lerums kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bagges Torg, Brobacken 1
44380 LERUM

Besökstider

Enligt överenskommelse.

Telefon:

0302-52 17 64

Telefontider:

Telefonen är öppen. Om jag är upptagen och inte kan svara tala in ett meddelande på röstbrevlådan så ringer jag tillbaks så snart som möjligt.
Det går även bra att lämna e-post meddelande på anna.grizelj@lerum.se

Postadress:

Bagges Torg, Brobacken 1
44380 LERUM

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.