Budget- och skuldrådgivning Landskrona

För dig som bor i Landskrona stad.

Budget- och skuldrådgivningen i Landskrona stad ger dig stöd i att hantera dina skulder, ger hjälp med att klargöra problem, hitta bättre ekonomiska lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Budget- och skuldrådgivaren kan också hjälpa dig att förbereda en ansökan om skuldsanering.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rådmansgatan 7
26132 Landskrona

Besökstider

Enligt överenskommelse.

Telefon:

0418-47 00 00

E-postadress:

iof@landskrona.se

Telefontider:

Zineta Zubic
0418-47 37 41
Telefontid mån-fre mellan 10.00-11.00
zineta.zubic@landskrona.se

Postadress:

Stadshuset
26180 Landskrona

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.