Budget- och skuldrådgivning Karlskrona

För dig som bor i Karlskrona kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Norra Kungsgatan 24
37183 Karlskrona

Besökstider

Efter överenskommelse

Telefon:

0455-303000

Telefontider:

Telefonnumret ovan går till kommunens växel. Om du vill ringa direkt till oss nås vi säkrast måndag - fredag 09.00-10.00. Är du född dag 1-15 i månaden ringer du 0455-304375 och är du född dag 16-31 i månaden ringer du 0455-321157.

Postadress:

Mottagningsenhet 3, Socialförvaltningen
37183 Karlskrona

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.