Budget- och skuldrådgivning Karlskoga och Degerfors

För dig som bor i Degerfors kommun och Karlskoga kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

26 Biblioteket
69183 Karlskoga

Besökstider

Besökstider bokas på telefontiderna eller via e-postkontakt.

Telefon:

0586-61415

Telefontider:

Måndag-torsdag kl 10-12

Postadress:

26 Biblioteket
69183 Karlskoga

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.