Budget- och skuldrådgivning Kalmar, Borgholm, Torsås

För dig som bor i Torsås kommun, Kalmar kommun och Borgholms kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Socialförvaltningen, Nygatan 36
39234 Kalmar

Besökstider

Vi har flexibla besökstider. Tidsbokning krävs.

Telefon:

0480- 45 00 00

E-postadress:

social@kalmar.se

Telefontider:

Telefonnumret går till växeln. Verksamheten saknar fasta telefontider.

Postadress:

Socialförvaltningen, Budgetrådgivningen, Box 834
39128 Kalmar

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.