Budget- och skuldrådgivning i Sollefteå

För dig som bor i Sollefteå kommun.

Budget- och skuldrådgivningen i Sollefteå ger råd och hjälp till självhjälp, om du har skulder eller behöver en ekonomisk rådgivning i förebyggande syfte. Vi hjälper till med ansökan om skuldsanering. Vi gör även insatser i förebyggande syfte. Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Djupövägen 3
88180 Sollefteå

Besökstider

Endast tidsbokningar. Kontakta Medborgarservice Sollefteå kommun.

Telefon:

0620-682000

Telefontider:

Kontakta Medborgarservice Sollefteå kommun

Postadress:

Sollefteå
88180 Sollefteå

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.