Budget- och skuldrådgivning i samverkan- Härryda, Mölndal och Partille

För dig som bor i Härryda kommun.

Budget- och skuldrådgivning i samverkan ger dig råd och stöd i frågor kring privatekonomi, problem med skuldsättning, funderingar kring budget och annat relaterat till privatekonomin. Vi hjälper också till med skuldsaneringsansökan samt kontakter med fordringsägare.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Göteborgsvägen 11-17
43182 Mölndal

Besökstider

Bokade tider

Telefon:

031-315 10 00

Telefontider:

Måndag - fredag kl 9.00 - 10.00

Postadress:

Budget- och skuldrådgivning i samverkan
43182 Mölndal

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.