Budget- och skuldrådgivning Härjedalen

För dig som bor i Härjedalens kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Medborgarhuset
84280 SVEG

Besökstider

Efter överenskommelse. Träff med Budget- och skuldrådgivare kan göras i Sveg på Medborgarhuset eller lokalkontoren i Hede och Ytterhogdal. Besök bokas per e-tjänst, telefon eller e-post.

Telefon:

0680-161 00

Telefontider:

Nås via växeln på ovanstående telefonnummer. Varierande telefontider.

Postadress:

Medborgarhuset
84280 SVEG

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.