Budget- och skuldrådgivning Hägersten-Älvsjö, Stockholms stad

För dig som bor i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Telefonvägen 30 plan 9
12904 Hägersten-Älvsjö

Besökstider

Telefonrådgivning och tidsbokade besök

Telefon:

08-508 21 540

Telefontider:

Tisdag kl 13-15
Torsdag kl 9-11

Postadress:

Box 490
12904 Hägersten-Älvsjö

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.