Budget- och skuldrådgivning Grästorp

För dig som bor i Grästorps kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Stängt 24/4 pga kurs. Öppet 25/4 kl 9-12 istället.

Besöksadress

Kommunens Hus Jon Jespersgatan 28
46731 Grästorp

Besökstider

Endast bokade besök

Telefon:

0510-770316

Telefontider:

Onsdagar kl 9-12. Övrig tid kan meddelande lämnas på telefonsvarare.

Postadress:

Fiskaregatan 4 c
53188 Lidköping

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.