Budget- och skuldrådgivning Finspång

För dig som bor i Finspångs kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bergslagsvägen 13-15
61280 Finspång

Besökstider

Endast bokade tider.

Telefon:

012285889, 012285925

E-postadress:

kommun@finspang.se

Telefontider:

Torsdagar kl.08.00-10.00. Övrig tid kan man tala in på telefonsvararen så blir man sedan uppringd.

Postadress:

Bergslagsvägen 13-15
61280 Finspång

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.