Budget- och skuldrådgivning Filipstad

För dig som bor i Storfors kommun, Filipstads kommun och Hällefors kommun.

Privatpersoner kan få hjälp med hushållsekonomisk budget vid genomgång och planering av ekonomin. Hjälp med kalkyler och framtida planering för att t.ex. se om pengarna räcker till husköp kan också erbjudas. När skulderna är så stora att det inte går att betala dem under överskådlig tid, finns möjlighet att få hjälp med ansökan om skuldsanering.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vikhyttegatan 14
68227 Filipstad

Besökstider

enligt överenskommelse endast bokade tider

Telefon:

0590-61274

Telefontider:

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00 - 10.00

Postadress:

Box 307
68227 Filipstad

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.