Budget- och skuldrådgivning Farsta, Stockholms stad

För dig som bor i Farsta stadsdelsförvaltning.

Budget- och skuldrådgivning till dig som bor i Farsta SDF

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Storforsplan 36 plan 11
12322 FARSTA

Besökstider

Öppen rådgivning torsdagar 09.00 - 12.00. Övriga tider endast tidsbokning.

Telefon:

08-508 18 000 vx

E-postadress:

farsta@stockholm.se

Postadress:

Box 113
12322 FARSTA

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.