Budget- och skuldrådgivning Falun

För dig som bor i Falu kommun.

Behöver du råd och stöd för att hitta lösningar på dina ekonomiska problem kan du få kostnadsfri hjälp hos budget och skuldrådgivningen.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åsgatan 15
79171 Falun

Telefon:

023-86908

Telefontider:

Tisdagar 9:30-11:30 och torsdagar 9.30-11.30
Semester vecka 27-32

Postadress:

Åsgatan 15
79171 Falun

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.