Budget- och skuldrådgivning Enköping

För dig som bor i Enköpings kommun.

Budget- och skuldrådgivningen är en rådgivande verksamhet där vi kan ge råd och stöd i frågor om vardagsekonomi, skulder och skuldsanering. Rådgivningen är kostnadsfri och bedrivs under sekretess. Du kan även få rådgivning via mail.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Källgatan4-6
74580 Enköping

Besökstider

Bokade besök.

Telefon:

0171- 625000

Postadress:

Enköpings kommun, Socialförvaltningen
74580 Enköping

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.