Budget- och skuldrådgivning Bromma, Stockholms stad

För dig som bor i Bromma stadsdelsförvaltning.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Köpsvängen 24, Bromma Blocks
16867 Bromma

Besökstider

Öppen mottagning för nya ärenden tisdagar 09.00, 10.00, 11.00. Anmälan i receptionen samma dag som öppnar kl 08.00. I övrigt tidsbokningar.

Telefon:

08-508 06 220

Telefontider:

Säkrast telefontid; måndag, Onsdag, torsdag, fredag kl 09.00-10.00.

Postadress:

Bromma stadsdelsförvaltning Box 15017
16715 Bromma

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Skriv in din gata eller ort för att hitta konsumentvägledning i din kommun.