Budget- och skuldrådgivning Bräcke

För dig som bor i Bräcke kommun.

Här kan du som bor och är skriven i Bräcke kommun få hjälp med budget- och skuldrådgivning samt hjälp med ansökan om skuldsanering.

Kontaktuppgifter

Telefon:

0693-161 00

Postadress:

Box 190
84321 Bräcke

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.