Budget- och skuldrådgivning Bjurholm

För dig som bor i Bjurholms kommun.

Bjurholms kommun samverkar med Vännäs kommun gällande budget- och skuldrådgivning. Innevånare i Bjurholm kommun kan vända sig till rådgivare i Vännäs kommun.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Södra drottninggatan 2
91192 Vännäs

Besökstider

Bokade besök i Vännäs enligt ÖK.

Telefon:

0935- 143 44

Telefontider:

Tisdag: 08:30-09:30
Torsdag: 08:30-09:30
Fredag: 08:30-09:30

Postadress:

Södra drottninggatan 2
91192 Vännäs

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.