Budget- och Skuldrådgivning Avesta

För dig som bor i Avesta kommun.

Du som bor i Avesta kommun har möjlighet att kostnadsfritt få råd och stöd i budget- och skuldfrågor. Vi kan tillsammans försöka förbättra din ekonomiska situation bland annat genom att upprätta en hållbar budget, göra en överblick på dina inkomster och utgifter. Om du behöver ansöka om skuldsanering till Kronofogden får du information och hjälp hur du ansöker.

Våra tjänster

  • Budgetrådgivning
  • Skuldrådgivning inkl frivilliga uppgörelser
  • Skuldsanering

Kontaktuppgifter

Mellan den 15/7 och 9/8 har vi semesterstängt.

Besöksadress

Markusgatan 25
77430 Avesta

Telefon:

0226 - 64 55 73

Telefontider:

Måndagar 9 - 11
Onsdagar 13.30 - 15.00
Fredagar 9 - 11

Postadress:

Box 23
77421 Avesta

Vad är kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Har du behov av skuldsanering kan du få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta budget- och skuldrådgivare i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.