Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen står det vad som gäller när företag ska skriva avtal med dig som konsument.

Avtalsvillkorslagen gäller

Lagen gäller alla standardvillkor som företag använder när de erbjuder dig en vara, en tjänst eller andra nyttigheter som till exempel el.

Hela lagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Avtalsvillkorslagen gäller inte

Lagen gäller inte om du och företaget har bestämt avtalsvillkoren tillsammans, det vill säga att du har haft möjlighet att själv påverka villkoren. Då är det alltså inte standardvillkor.

Avtalsvillkoren kan vara oskäliga om

  • Villkoren ger dig sämre rättigheter än de du har enligt till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
  • Villkoren inte balanserar företagets och dina rättigheter. Ett exempel på obalans är att företaget kan säga upp avtalet, men inte du.
  • Villkoren är vilseledande eller oklart formulerade så att du inte förstår dina rättigheter eller skyldigheter.

Om näringsidkaren inte följer lagen

Du kan anmäla oskäliga avtalsvillkor till Konsumentverket. Det gör du genom att skicka in din anmälan via ett anmälningsformulär.

Anmäl oskäliga avtalsvillkor på Konsumentverkets webbplats