Frågor och svar | Kategori: Fordon

Verkstaden misslyckades med felsökningen- måste jag betala?

Fråga från konsument:

Jag lämnade in bilen för felsökning hos en verkstad. Felsökningen visade att en del behövde bytas ut, men efter att verkstaden hade bytt den finns felet fortfarande kvar. Trots detta vill de ha betalt. Ska jag verkligen behöva betala trots att felet kvarstår?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Ja, om verkstaden har utfört felsökningen fackmässigt. Det betyder att de har haft den utrustning som krävs för att felsöka bilen och att de följt biltillverkarens instruktioner.

När verkstaden diagnostiserar bilen får de en lista med de mest troliga felen. De ska då följa denna lista stegvis. Innan de går vidare till nästa steg måste de fråga dig om de ska fortsätta eller inte. Du ska då få information om vad nästa steg kommer att kosta.

Detta betyder alltså att du kan bli tvungen att betala för en felsökning och utbytta delar även om felet inte hittats, så länge verkstaden agerar fackmässigt. Om du är osäker på om det utförts fackmässigt kan du kontakta någon annan som är kunnig på bilar och felsökningar, för att få ett utlåtande.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor