Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Skador på dammsugare efter reparation vid reklamation. Vad har jag rätt till?

Fråga från konsument:

Min dammsugare som jag nyss köpt gick sönder och jag klagade till företaget jag köpt den av. De tog på sig felet och reparerade den på en verkstad de hade avtal med. Reparationen drog ut på tiden och när jag kontaktade dem och frågade varför sa de att dammsugaren förvunnit men att de gjorde allt för att hitta den. Efter några veckor hittades den och skickades tillbaka till mig lagad.

Då hade den varit borta i sex veckor och jag hade tvingats köpa en tillfällig dammsugare. Inte nog med att det tog tid. När jag fick tillbaka den hade den flertalet repor som garanterat inte fanns innan. Jag kontaktade säljaren om detta. De sa att det inte gick att säga om reporna varit där redan innan eller blivit på verkstaden. Har jag några rättigheter här?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej

Du ska inte drabbas av extra kostnader på grund av ett ursprungligt fel på en vara du köpt. När en reparation drar ut på tiden och du tvingas hyra eller köpa en vara under tiden kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från säljaren för den kostnaden. Detta under förutsättning att du håller nere dina kostnader och inte hyr eller köper det dyraste.

Om verkstaden skadat din vara, i det här fallet repat den, under tiden den varit där kan du kräva att de åtgärdar skadan. Är det inte möjligt kan du ställa krav på ekonomisk ersättning motsvarande felet. Precis som du gjort är det till säljaren du ska ställa dina krav eftersom de är din motpart.

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. I dagsläget kostar det inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats


Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor