Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Måste jag betala en undersökningsavgift när det är fel på min tv?

Fråga från konsument:

Jag köpte en tv för ett år sedan och nu har det blivit fel på den. Företaget säger att de ska undersöka den men om de inte hittar något fel ska jag få betala en undersökningsavgift på 700 kr. Är detta verkligen ok?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej

Företaget kan behöva göra en felundersökning för att utreda vad som orsakar felet eller hur det uppstått. Om det visar sig vara ett fel som företaget inte ansvarar för kan företaget ha rätt att ta betalt för undersökningen.

För att ha rätt till att ta ut en undersökningsavgift måste följande uppfyllas:

  1. Du ska få information om avgiften innan undersökningen påbörjas.
  2. Avgiften ska vara skälig.

Olika åsikter om hur lång tid efter köpet som företag har rätt att ta ut en avgift

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har bedömt att det är tillåtet för företag att ta ut en rimlig undersökningsavgift om de har undersökt en vara under reklamations-/garantitiden och det visar sig att varan inte har ett ursprungligt fel. Detta gäller oavsett hur nära efter köpet som felet uppkommit.

Konsumentverket håller inte med om detta utan menar att om säljaren genom en garanti eller under de första två åren efter ett köp åtagit sig att ansvara för varan har de också utredningsansvaret för att reda ut om ett fel är ursprungligt eller inte.

Vi anser därför att du, om du klagar på varan inom de två första åren eller har en garanti för varan, kan argumentera för att inte behöva betala en undersökningsavgift.

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Anmäl till Konsumentverket
Skulle företaget under garanti- eller första 2 åren, vägra undersöka produkten mot en undersökningsavgift, så kan det röra sig om ett oskäligt avtalsvillkor. Då kan du göra en anmälan till Konsumentverket.  

Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just ditt ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor