Frågor och svar | Kategori: Resor

Taxin försenad. Kan jag få ersättning?

Fråga från konsument:

Jag beställde en taxi för att åka till läkaren. Taxin blev försenad och jag fick ringa och efterlysa den. När den sen kom en halvtimma för sent kom jag inte fram till läkaren i tid utan behövde boka en ny tid. Jag fick också betala en avgift till läkaren för att jag uteblev från besöket. Taxichauffören krävde fullt betalt för resan.

Ska jag verkligen behöva betala för taxiresan och kan jag få ersättning från taxibolaget för detta?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej
Om taxibolagets försening innebär att resan inte längre är till någon nytta för dig så kan du argumentera för att inte behöva betala för resan. Om du ändå utför resan och har någon nytta av den behöver du troligen betala för den. Dina rättigheter behöver bedömas från fall till fall och utifrån omständigheterna.

Du kan ha rätt till skadestånd om du får extra kostnader på grund av den försenade resan. Om taxibolaget kan påvisa så kallad force majeure, vilket innebär extrema omständigheter som de inte kunnat överkomma, så kan de slippa att betala skadestånd. Som exempel kan nämnas till exempel översvämning.

Om du själv kan anses ha bidragit till skadan, exempelvis genom att ha haft en alltför snäv tidsram, så kan bedömningen bli annorlunda,

Gör så här:

 1. Kontakta taxibolaget skriftligen och ställ dina krav
 2. Om du och företaget inte kommer överens  kan du  kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.
  Sök din kommunala konsumentvägledning här
 3. Om du och företaget ändå inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

  För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

  Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

  Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor