Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Företaget säger att varan jag köpt är slut. Vad gäller?

Fråga från konsument:

Jag beställde en vara på internet. Nu har jag fått ett meddelade från företaget där de meddelar att de avbrutit min order för att varan tagit slut. Får de göra så här? Kan jag kräva att få det jag köpt?

En vanlig fråga från konsumenter

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Om du fått en bekräftelse på köpet kan du hävda din rätt att få köpa varan. Huvudregeln är nämligen att avtal ska hållas. En bekräftelse innebär att företaget meddelat dig vad du beställt, till vilket pris och att de kommer skicka beställningen eller liknande.

Ett meddelande från företaget som enbart säger att de tagit emot beställningen innebär inte att det finns ett avtal. Att du betalat betyder inte heller automatiskt att det finns ett avtal.

Om du anser att det finns ett avtal så mejla företaget och framför dina krav.

Täckningsköp
Finns det ett avtal mellan er men företaget trots det inte kan leverera varan kan du istället göra ett täckningsköp. Det innebär att du köper en likvärdig produkt hos ett annat företag och begär ersättning för eventuell mellanskillnad. Du ska då göra köpet med omsorg och till exempel inte välja det dyraste alternativet.

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN prövar tvister och ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor